Sea-Doo SPARK

SPARK

DAHA KİÇİK ÖLÇÜLÜ, DAHA YÜNGÜL VƏ DAHA MANÖVRLİ OLMAQLA YANAŞI, YENİ SEA-DOO SPARK SU MOTOSİKLLARI BAZARINDA ƏN QƏNAƏTCİL VƏ ƏN SƏMƏRƏLİ SEÇİMDİR.

  • Mühərrİk: 90 AT GÜCLÜ 899 sm3 Rotax® 900 HO ACE
  • Uzunluq x En: 279 x 118 sm
  • Sərnİşİn tutumu: 2 nəfər
  • Yük bölməsİnİn həcmİ: 1.6/28 L
  • Yanacaq çəninin həcmİ: 30 L
  • Yanacaq növü: 87-98 oktan

SPESİFİKASİYA