EVİNRUDE - PORTATİV

EVİNRUDE - PORTATİV

YÜNGUL, EKONOMİK, İSTİFADƏDƏ SADƏ VƏ RAHAT OLAN ASMA EVİNRUDE PORTATİV MÜHƏRRİKLƏRİ SAKİTLİYİ HEÇ BİR HALDA İSTİRAHƏTİNİZƏ MANE OLMAYACAQ

  • Mövcud at gücləri: 3, 6, 9.8, 15
  • Rənglər: Tünd göy

SPESİFİKASİYA