BRP Sea-Doo

gti 90

DAHA SƏRFƏLİ QİYMƏTƏ DAHA ÇOX İMKANLAR! İNTELLEKTUAL ƏYLƏC VƏ REVERS (İBR) SİSTEMİ İLƏ.

ƏTRAFLI

SPARK

DAHA KİÇİK ÖLÇÜLÜ, DAHA YÜNGÜL VƏ DAHA MANÖVRLİ OLMAQLA YANAŞI ƏN EKONOMİK HİDROSİKL.

ƏTRAFLI

BRP EVİNRUDE

PORTATİV

YÜNGUL, EKONOMİK, İSTİFADƏDƏ SADƏ VƏ RAHAT OLAN ASMA EVİNRUDE PORTATİV MÜHƏRRİKLƏRİ SAKİTLİYİ HEÇ BİR HALDA İSTİRAHƏTİNİZƏ MANE OLMAYACAQ

ƏTRAFLI

E-TEC

RƏQİBLƏRİNDƏN DAHA EKONOMİK VƏ YÜNGÜL OLMAQLA YANAŞI DAHA ÇOX GÜCƏ MALİK EVİNRUDE E-TEC MÜHƏRRİKLƏRİ İLK 3 İL ƏRZİNDƏ HEÇ BİR TEXNİKİ XİDMƏT TƏLƏB ETMİR

ƏTRAFLI

E-TEC G2

E-TEC MÜHƏRRİKLƏRİNİN DAHA TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ VERSİYASI OLAN TAM YENİ E-TEC G2 MÜHƏRRİNKLƏRİ 350 RƏNG KONFİQURASİYASI İLƏ İSTƏNİLƏN KATERƏ UYĞUNLAŞIR

ƏTRAFLI

Scarab

195 HO İMPULSE

KATERLƏR ARASINDA 90-60-90 PARAMETRLƏRİNİN EKVİVALENTİ OLAN KORPUS VƏ 250 AT GÜCLÜ BRP ROTAX 1503 HO MÜHƏRRİKİ BİR ARADA

ƏTRAFLI

Glastron

GT169 / GTL169

MÜASSİR TEXNOLOGİYALAR VƏ RETRO GÖRÜNÜŞÜ ÖZÜNDƏ CƏMLƏŞDİRƏN BU KATERLƏR EVİNRUDE E-TEC MÜHƏRRİKLƏRİ İLƏ İDEAL UYĞUNLAŞIR

ƏTRAFLI

GT187 / GTS187

250 AT GÜCLÜ BRP Rotax 1503 HO REAKTİV MÜHƏRRİKİ İLƏ GT187 VƏ GTS187 KATERLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN MÜKƏMMƏLLİYİNİ HİSS EDİN

ƏTRAFLI

Larson

LX 160 Sport

LARSON LX 160S KATERİNDƏ ARXA OTURACAQLARI ÇİXARMAQLA BALIQ OVU ÜÇÜN GENİŞ VƏ RAHAT MEYDANÇA ƏLDƏ ETMİŞ OLURSUNUZ

ƏTRAFLI

Chaparral Vortex

Vortex 203 VRX

250 at GÜCLÜ ROTAX 1503 HO MÜHƏRRİKİ İLƏ TƏHCİZ OLUNUB

ƏTRAFLI

Vortex 223 VRX

2 ƏDƏD 250 at GÜCLÜ ROTAX 1503 HO MÜHƏRRİKİ İLƏ 500 AT GÜCÜ

ƏTRAFLI

Vortex 243 VRX

2 ƏDƏD 250 at GÜCLÜ ROTAX 1503 HO MÜHƏRRİKİ İLƏ 500 AT GÜCÜ

ƏTRAFLI