Glastron GT169/GTL169

GT169/GTL169

MÜASSİR TEXNOLOGİYALAR VƏ RETRO GÖRÜNÜŞÜ ÖZÜNDƏ CƏMLƏŞDİRƏN BU KATERLƏR EVİNRUDE E-TEC MÜHƏRRİKLƏRİ İLƏ İDEAL UYĞUNLAŞIR

  • Uzunluq x En: 5.03 x 2,13 m
  • SərnİŞİn tutumu: 5 nəfər
  • MAKSİMAL YÜKLƏNMƏ: 720 KG
  • Yanacaq çənİnİn həcmİ: 45 L
  • QURU CƏKİ: 861 KG

SPESİFİKASİYA (GT) SPESİFİKASİYA (GTL)