EVİNRUDE - E-TEC

EVİNRUDE - E-TEC

RƏQİBLƏRİNDƏN DAHA EKONOMİK VƏ YÜNGÜL OLMAQLA YANAŞI DAHA ÇOX GÜCƏ MALİK EVİNRUDE E-TEC MÜHƏRRİKLƏRİ İLK 3 İL VƏ YA 300 SAAT ƏRZİNDƏ HEÇ BİR TEXNİKİ XİDMƏT TƏLƏB ETMİR

  • Mövcud at gücləri: 25-200
  • Rənglər: AĞ və ya QRAFİT

SPESİFİKASİYA